Prijava

Po uspešno oddani prijavi bo vaša prijava vidna na seznamu prijavljenih.

Da bi bila prijava veljavna, prosimo, da prijavnino poravnate najkasneje do 12. 8. 2018. (da si zagotovite darilni paket I)  oz. do 20. 8. 2018 (da si zagotovite darilni paket II). Pri kasnejšem plačilu upoštevajte cenik prijavnin in informacije o darilnem paketu.

Kolesarski maraton bo potekal v vsakem vremenu.

Prosimo, izpolnite vse podatke.