Iskalnik

Pravila in pogoji sodelovanja nagradne igre Kakovost navdušuje, zvestoba nagrajuje!

1. člen

V skladu s temi pravili organizator nagradne igre Mlekarna Celeia, d.o.o. Arja vas 92, 3301 Petrovče (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z imenom Kakovost navdušuje, Zvestoba nagrajuje (v nadaljevanju nagradna igra). Soorganizator nagradne igre je podjetje Tušmobil, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija (v nadaljevanju soorganizator). Tehnični ponudnik oz. izvajalec in pogodbeni obdelovalec podatkov je Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: tehnični ponudnik).

Mobilna skupnost članov Zelene Doline je omogočena uporabnikom Mobitela, Si.mobila, Tušmobila, Debitela, Izimobila, M mobila.

Ponudniki poti za posredovanje SMS sporočil so družbe Telekom Slovenije d.d., Si.mobil d.d. in Tušmobil d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik poti).

2. člen

Opis nagradne igre Kakovost navdušuje, zvestoba nagrajuje
Nagradna igra »Kakovost navdušuje, zvestoba nagrajuje« poteka od 20. 2. 2013 do vključno 20. 5. 2013 na izdelkih Zelene Doline (navadni jogurti – čvrsti in tekoči, sadni jogurti – čvrsti, lahki in lahki tekoči PP, kislo mleko – čvrsto in tekoče kislo mleko). Nagradna igra je vseslovenska. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri se lahko sodeluje na dva načina:

 • s pošiljanjem unikatne kode preko SMS sporočila na 6001 ali
 • preko spletne strani Zelene Doline

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. člen

Sodelovanje preko SMS sporočil
V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre pošlje SMS s pravilno 6-mestno unikatno kodo na 6001. Unikatno kodo izda organizator nagradne igre in je vpisana na promocijski nalepki, ki se nahaja na izdelkih Zelene Doline. Primer: j216mz

Udeleženec lahko pošlje posamezno unikatno kodo samo enkrat. V nagradni igri lahko sodeluje z večjim številom različnih kod. Napačne unikatne kode ali večkrat poslane iste kode se v žrebanje ne bodo uvrstile.

Uporabnik, ki je poslal SMS na 6001 z unikatno kodo, prejme brezplačni SMS za potrditev splošnih pogojev na www.zelenedoline.si. in informacijo ali je poslana koda pravilna. V kolikor je uporabnik poslal napačno kodo, prejme brezplačni SMS, da je koda žal napačna. Uporabnik je tudi obveščen, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje do 2 x mesečno in postal član mobilne skupnosti Zelene Doline. Prav tako prejme navodilo za morebitno odjavo (na številko 6001 pošlje sporočilo ZD STOP).

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne oz. napačno poslane unikatne kode.

3.a člen

Vsebina mesečnih obveščanj
Tehnični ponudnik vsem članom pošlje največ 2 SMS ali MMS sporočili mesečno, ki se nanašata na vsebino Zelene Doline in partnerje, primeroma:

 • ugotavljanje uporabe storitev,
 • prilagajanje ponudbe in segmentacije,
 • raziskava trga,
 • obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih,
 • pošiljanje drugega marketinškega gradiva,
 • obveščanje o nagradnih igrah,
 • ostale povezane vsebine

4. člen

Udeleženec si lahko možnost žreba poveča z večkratnim sodelovanjem prek spletne strani www.zelenedoline.si. Vsako sodelovanje v nagradni igri prek spletne strani je enakovredno poslanim unikatnim kodam s pomočjo SMS sporočila.

Udeleženci v nagradni igri, ki sodelujejo preko spletne igrice na spletni strani www.zelenedoline.si, morajo uspešno izvesti igrico in vpisati osebne podatke (ime, priimek, rojstni datum, mobilno številko, naslov, e-naslov).

S tem potrdijo, da se strinjajo s temi pravili in pogoji sodelovanja nagradne igre in da dovoljujejo uporabo posredovanih osebnih podatkov. Hkrati postanejo član mobilne skupnosti Zelene Doline. (glej člen 3.a, 13. člen Zaveze članov nagradne igre in mobilne skupnosti Zelene Doline, 14. člen Odpoved s strani člana SMS skupnosti Zelene Doline).

Število sodelovanj preko spletne strani ni omejeno.

5. člen

Sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. Udeleženec nagradne igre pravila in pogoje sodelovanja sprejme s tem, ko pošlje SMS na 6001 s pravilno unikatno kodo oz. sodeluje v nagradni igri preko spletne strani www.zelenedoline.si in izpolni svoje podatke.

Če je dobitnik nagrade mladoletna oseba, morajo starši ali skrbniki podpisati izjavo, da se strinjajo s prejemom nagrade ter izdati pisno in podpisano soglasje k predmetnim pravilom te nagradne igre. V kolikor izjava s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe ni podana na opisani način, je organizator ne upošteva.

V primeru, da mladoletna oseba poda prijavo preko spleta www.zelenedoline.si sama, z napačnimi podatki, (lažno prikaže osebne podatke), organizator in soorganizator ne odgovarjata za posledice sodelovanja takšne osebe v nagradni igri.

Strinjanje s pogoji velja tudi za vsa morebitna ponovna sodelovanja uporabnika v nagradnih igrah, ki jih organizira podjetje Mlekarna Celeia, d.o.o.

Vsak udeleženec nagradne igre lahko sodeluje večkrat. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Informacije o nagradni igri so javnosti na voljo na spletni strani www.zelenedoline.si.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil in pogojev sodelovanja te nagradne igre ter zaposleni v Mlekarni Celeia, podjetju Tušmobil ter podjetju Sinhro. Isto velja za njihove ožje družinske člane.

6. člen

Nagradni sklad
Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado. Izid žrebanj je naključen. Žrebanja bodo potekala po načelu naključne računalniške izbire s seznama udeležencev, ki sodelujejo preko SMS sporočil in preko spletne igrice, na spletni strani www.zelenedoline.si.

Potek nagradnega žrebanja in katere nagrade bodo podeljene:

Datum žrebanja Nagrade iz skupine A Nagrade iz skupine B
4.3.2013 Vogel, vikend paket za 2 osebi brezplačna polletna naročnina na paketu FREE 15
11.3.2012 Vogel, vikend paket za 2 osebi brezplačna polletna naročnina na paketu FREE 15
18.3.2013 Vogel, vikend paket za 2 osebi brezplačna polletna naročnina na paketu FREE 15
25.3.2013 hladilnik Gorenje napolnjen z izdelki Zelene Doline telefon Samsung Galaxy S III mini
2.4.2013 Terme Čatež, vikend paket za 4 člansko družino brezplačna polletna naročnina na paketu FREE 20
8.4.2013 Terme Čatež, vikend paket za 4 člansko družino brezplačna polletna naročnina na paketu FREE 20
15.4.2013 Terme Čatež, vikend paket za 4 člansko družino brezplačna polletna naročnina na paketu FREE 20
22.4.2013 hladilnik Gorenje napolnjen z izdelki Zelene Doline telefon Samsung Galaxy S III mini
29.4.2013 slovensko primorje, vikend paket za 2 osebi telefon Samsung Galaxy S III mini
6.5.2013 slovensko primorje, vikend paket za 2 osebi telefon Samsung Galaxy S III mini
13.5.2013 slovensko primorje, tedenske počitnice za 4 člansko družino telefon Samsung Galaxy S III mini
21.5.2013 skuter SYM ORBIT 50 tablični računalnik Samsung Galaxy Note 10.1

*Polletna naročnina za naročniški paket se podeli ob pogoju, da nagrajenec za tak paket sklene naročniško razmerje z družbo Tušmobil d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče. Za naročniško razmerje in njegovo sklenitev veljajo Splošni pogoji Tušmobila, objavljeni na http://www.tusmobil.si/splosni-pogoji.html, s spremembami in dopolnitvami. Ob sklenitvi naročniškega razmerja se ne obračuna priključnina.

Rezultati tedenskih žrebanj bodo objavljeni naslednji delovni dan na spletni strani www.zelenedoline.si. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na drugo osebo, razen v primeru razmerja mladoletni sodelujoči – zakoniti zastopnik, v kolikor je bila nagrada prevzeta skladno s temi pravili in pogoji sodelovanja.

7. člen

Potek nagradnih žrebanj
Žrebanja bodo potekala na sedežu tehničnega ponudnika Sinhro d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana. Žrebanja bo nadzorovala tričlanska komisija, sestavljena iz treh članov zaposlenih pri tehničnem ponudniku Sinhro d.o.o. V primeru, da med člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloči z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

V dnevna žrebanja so vključeni:

 • Veljavne unikatne kode, preko SMS sporočil, poslane dan pred posameznim tedenskim žrebanjem. Poslane unikatne kode bodo upoštevane v tedenskem žrebanju.
 • Veljavni izpolnjeni spletni obrazci, ki jih izpolni udeleženec pri sodelovanju v spletni igrici na spletni strani www.zelenedoline.si. Izpolnjeni obrazci bodo upoštevani v tedenskem žrebanju.

Tedenska žrebanja se izvajajo tako, da se vzpostavi baza poslanih SMS unikatnih kod in sodelujočih v spletni igrici na spletni strani www.zelenedoline.si. Iz skupne računalniške baze se nato vsak teden od 20. 2. 2013 do 20. 5. 2013, prvo žrebanje 4.3.2013, računalniško (po načelu naključne računalniške izbire s seznama udeležencev) izžrebata dva nagrajenca. Najprej se podeli 1 x nagrada iz skupine A in nato 1 x nagrada iz skupine B (nagrade so navedene v tabeli, 6. člen).

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja;
 • prisotnih osebah - članih komisije;
 • izžrebancih in vrsti nagrade;
 • uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik je zavezujoč za organizatorja ter vse udeležence nagradne igre. Zapisnik se pošlje organizatorju in soorganizatorju.

9. člen

SMS sporočila, poslana po 20.5.2012 in sodelovanje preko spleta www.zelenedoline.si po 20.5.2013 -ne bo vključeno v zadnje žrebanje, ki bo 21.5.2013.

10. člen

Rezultati tedenskih nagradnih žrebanj bodo objavljeni na spletni strani www.zelenedoline.si en delovni dan po žrebanju. Nagrajenci tedenskega žrebanja bodo o nagradi obveščeni preko posredovane telefonske številke najkasneje pet delovnih dni po zaključku žrebanja.

O prevzemu nagrad se nagrajenec dogovarja z organizatorjem oz. soorganizatorjem nagradne igre. Kontakt na strani organizatorja je Marjeta Železnik, telefon: 03 713 38 40.

11. člen

Prevzem nagrad
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je v času nagradne igre poslal SMS sporočilo z unikatno kodo na 6001 ALI
 • je sodeloval v spletni igrici na spletni strani www.zelenedoline.si in izpolnil veljavni spletni obrazec s svojimi osebnimi podatki TER
 • je bil izžreban v skladu s temi pravili.

Nagrade se bodo prevzele na sedežu organizatorja nagradne igre Mlekarne Celeia, d.o.o. Arja vas 92, 3301 Petrovče in/ali na sedežu soorganizatorja Tušmobil, Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija oz. prodajnih mestih poslovalnic podjetja Tušmobil.

12. člen

Nagrajenec mora v roku 10 delovnih dni po prejetem obvestilu o nagradi na naslov organizatorja oz. soorganizatorja poslati sledeče osebne podatke in se pod njih podpisati: ime in priimek, rojstni datum, naslov (kraj, hišna številka, pošta in poštna številka), e-pošta, kontaktni telefon ter davčno številko. Tako nagrajenec dodatno potrdi strinjanje s predmetnimi pravili in pogoji te nagradne igre ter izrazi svoje strinjanje da bo prevzel izžrebano nagrado. Navedena določba smiselno velja tudi za zakonitega zastopnika mladoletne osebe, ob upoštevanju pogojev iz 5. člena teh pravil in pogojev sodelovanja.

V primeru, da nagrajenec oz. zakoniti zastopnik v roku 30 dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se nagrada podeli v dobrodelne namene v okviru projekta Botrstvo.

Nagrajena oseba mora ob prevzemu nagrade predložiti osebni dokument, s katerim potrdi polnoletnost. V primeru, da nagrajena oseba ni polnoletna, jo mora pri prevzemu nagrade spremljati zakoniti zastopnik, ki je tudi sicer zavezan k ravnanjem iz 5. člena teh pravil in pogojev sodelovanja. Neizpolnitev zavez po predmetnem odstavku ima prav tako za posledico izgubo pravice do nagrade in ponovitev žrebanja.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil in pogojev sodelovanja te nagradne igre. Udeleženec nagradne igre pravila in pogoje sodelovanja sprejme s tem, ko na naslov organizatorja pošlje unikatno kodo ali sodeluje v spletni igrici na spletni strani www.zelenedoline.si in izpolni svoje podatke.

13. člen

Zaveze članov nagradne igre in mobilne skupnosti Zelene Doline
Član se ob uporabi storitve zaveže, da:

 • storitve ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbiral in/ali shranjeval osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo.

Če član krši eno ali več zgornjih pravil, si ponudnik storitve pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz sistema.

V primeru, da član s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev, ponudniku poti ali kateremu od članov kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

14. člen

Odpoved s strani sodelujočega v nagradni igri, člana SMS skupnosti Zelene Doline
Član se lahko odjavi od storitve (odpove članstvo) kadarkoli. Za odjavo od storitve član pošlje SMS s ključno besedo ZD STOP na 6001. Članstvo se prekine s trenutkom, ko se zaključi postopek odjave oz. največ 48 ur po tem oz. pred naslednjim pošiljanjem sporočil.

15. člen

Odpoved s strani ponudnika storitve
Ponudnik storitve bo izključil vse člane, ki delujejo v nasprotju s temi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije. Odpoved začne veljati takoj. Ponudnik storitve obdrži pravico, da lahko po lastni presoji odpove članstvo.

16. člen

Varovanje osebnih podatkov članov SMS skupnosti
Ponudnik storitve, ki je hkrati upravljavec osebnih podatkov, skrbno varuje osebne podatke članov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalo relevantno zakonodajo. Tehnični ponudnik oz. izvajalec storitve je pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov.

S sodelovanjem v mobilni skupnosti »Zelene Doline« (preko SMS sporočil in spletne igrice na spletni strani www.zelenedoline.si) član dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. V primeru, da prejme nagrado, dovoli objavo imena in priimka ter nagrade v medijih obveščanja.

Ponudnik storitve se zavezuje, da bo pridobljene podatke hranil le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali in nadalje obdelovali ter jih bo po izpolnitvi tega namena trajno izbrisal oz. uničil. Ponudnik storitve bo pridobljene podatke uporabljal izključno za lastne potrebe z namenom nemotenega izvajanja storitev iz drugega odstavka 3.a člena teh Pravil in pogojev in sicer v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter hranil do preklica. Pridobljenih podatkov ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Član, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki se uporabljajo za namene izvajanja storitev iz drugega odstavka 2. člena teh Pravil in pogojev, lahko kadarkoli pisno zahteva, da ponudnik storitve trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke za namen uporabe storitve oziroma le-te trajno ali začasno izbriše oz. uniči. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen uporabe storitve ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestiti člana, ki je to zahteval. Stroške, povezane z navedenim, krije upravljavec osebnih podatkov.

17. člen

Odgovornost
Ponudnik storitve in tehnični ponudnik nista odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala članom zaradi uporabe storitve ali njenega nedelovanja. Ponudnik storitve in tehnični ponudnik tudi nista odgovorna za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala članom zaradi zlorabe storitve s strani drugega uporabnika ali tretje, nepooblaščene osebe.

Ponudnik storitve in tehnični ponudnik ne odgovarjata za morebitno škodo, ki bi članom nastala zaradi:

 • nepravilne uporabe storitve,
 • zaradi vdora v sistem storitve,
 • zaradi delovanja mobilnih operaterjev, ki ni v povezavi s storitvijo.

Član se mora zavedati, da:

 • sistem pošiljanja SMS/MMS sporočil ni popolnoma in absolutno zanesljiv in varen način prenašanja sporočil,
 • ponudnik storitve in tehnični ponudnik ne moreta zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami,
 • je mogoča izguba informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Ponudnik storitve in tehnični ponudnik nista odgovorna za vsebino, ki jo drugi člani pošiljajo na nemoderirane medijske nosilce.

Ponudnik storitve in tehnični ponudnik ne moreta zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

18. člen

Reklamacije in vprašanja
Za vse morebitne reklamacije, tehnične probleme in vprašanja v zvezi s SMS storitvijo ali spletno storitvijo lahko pošljete elektronsko pošto na info@mlekarna-celeia.si. Uporabnikom svetujemo, da ta pravila in pogoje mobilne skupnosti skrbno preberejo in si jih shranijo.

19. člen

Odgovornost organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani www.zelenedoline.si ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 • vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

20. člen

Davki in akontacija dohodnine
Plačilo akontacije dohodnine za prejeto nagrado je obveznost izplačevalca – organizatorja te nagradne igre. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencu se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo.

Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan sporočiti organizatorju potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčna številka) na naslov organizatorja Mlekarna Celeia, d.o.o. Arja vas 92, 3301 Petrovče ali info@mlekarna-celeia.si V kolikor nagrajenec v navedenem roku podatkov ne sporoči, izgubi pravico do prejema nagrade.

Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%.

Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

21. člen

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali kakršnekoli druge spremenjene okoliščine. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletnem mestu www.zelenedoline.si. Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih strani www.zelenedoline.si, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@mlekarna-celeia.si.

Mlekarna Celeia, d.o.o. in Tušmobil d.o.o.

Petrovče, 20.2.2013.


© Mlekarna Celeia 2015

Vprašajte nas:
080 12 07
info@mlekarna-celeia.si