Kakovost in varovanje okolja

Skrb za kakovost

V svetu domačih zelenih dolin in planin, pridne podeželske roke skrbijo za razvoj podeželja in rast kmetij. Z ljubeznijo in s spoštovanjem do narave soustvarjajo razvoj slovenske mlečno predelovalne industrije in aktivno prispevajo h kvaliteti mlečnih izdelkov Zelene Doline. Certifikat Pridelano/proizvedeno brez GSO, ki ga nosijo naši izdelki, in označba »višja kakovost«, s katero se ponašajo naši siri, dokazujeta našo predanost kakovosti in okolju.

Kakovost in varnost živil

V Mlekarni Celeia zagotavljamo skladnost izdelkov z zahtevami zakonodaje, trgov in odjemalcev. Učinkovit sistem vodenja varnih živil gradimo na načelih HACCP. Zagotavljamo ustrezno informiranost v prehranski verigi. Zavedamo se, da je ohranjanje vitalnosti narave dolžnost in odgovornost slehernega zaposlenega.

Tudi v prihodnje bomo razvijali naravne, zdrave, kakovostne in dobre izdelke, torej takšne, kot jih bo pričakoval in želel potrošnik. Smo nosilci IFS (International Featured Standards) Food  standarda, ki je namenjen oceni sistemov varnosti in kakovosti živil dobaviteljev po enotnem pristopu.  Standard posebno pozornost posveča potrošniku in skrbi za nadzorovan sistem proizvodnje, da se s tem zagotovi kakovostne in varne proizvode.

Ponosni smo, da mleko odkupujemo izključno na slovenskem odkupnem območju in smo prvi slovenski proizvajalec s certifikatom Pridelano/proizvedeno brez GSO. Našo zavezo kakovosti utrjuje označba »višja kakovost«, ki jo nosijo poltrdi siri Zelene Doline.

Z usmeritvijo v kakovost si bomo dolgoročno zagotavljali poslovno moč ter se še naprej vključevali v krog mednarodno priznanih, poslovno uspešnih, tržno usmerjenih in uglednih podjetij. Uresničevanje potreb in pričakovanj kupcev je naša naloga, zadovoljstvo kupcev pa merilo naše uspešnosti.

Odnos do zaposlenih

Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je velik izziv sodobne družbe. To še posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno več časa preživimo na delovnem mestu. V zavedanju, da motivirani in zadovoljni sodelavci tudi soustvarjajo uspeh podjetja smo v Mlekarni Celeia sprejeli sklop aktivnosti za njihovo zadovoljstvo, kar smo nadgradili s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Vodilo pri našem delu je misel, da zmagovalec ni tisti, ki vedno zmaga in nikoli ne pade, temveč tisti, ki nikoli ne odneha in zmeraj vstane.

Odnos do dela

V Mlekarni Celeia, odgovorno in kakovostno opravljamo svoje delo in se zavedamo svojega doprinosa k doseganju zastavljenih ciljev podjetja. Delujemo načrtovano, usmerjeno in skladno s sprejeto strategijo podjetja. Zaokrožen delovni proces obsega pravilno načrtovanje nalog, učinkovito spremljanje uresničevanja ter oblikovanje ukrepov za doseganje dogovorjenih merljivih ciljev. Zavedamo se pomembnosti vsake etapne zmage. Sposobni smo pohvaliti in sprejeti pohvalo. Prizadevamo si za nenehne izboljšave in napredek, tako v poslovanju, kot v medsebojnih odnosih.

Kakovost je naš najboljši izdelek, posledica tradicije in ključ do uspeha - včeraj, danes in jutri.

Uspelo nam bo!
Arja vas, 2.4.2016
Marjan Jakob, direktor