Skrb za okolje

Ena najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije je ohranjena narava in naša odgovornost je, da jo s svojimi dejanji zavarujemo. S tem spoštujemo naravne vrednote, ki združujejo vso naravno dediščino, od gozdov do rek, jezer, potokov, obale in slapov do podzemnih jam.

narava

Letno v Sloveniji proizvedemo 449 kg odpadkov na prebivalca (vir: MOP). Večina teh odpadkov pristane na odlagališčih. Z ločevanjem odpadkov že uporabljene surovine predelamo v nove in jim tako omogočimo nov življenjski cikel. Z malo truda lahko pripomoremo k zmanjšanju porabe naravnih virov in energije ter pomagamo ohranjati naravo in okolje za prihodnje generacije.

Če bi vsi porabil toliko surovin, kot jih porabimo na Zahodu, bi za življenje potrebovali še dodatne štiri Zemlje. Ker pa imamo le eno in je ta zato toliko bolj dragocena, v Mlekarni Celeia aktivno prispevamo k njenemu ohranjanju.

 • Prizadevamo si za premišljeno in varčno izrabo naravnih virov.
 • Pri proizvodnji uporabljamo okolju prijazne tehnologije in se trudimo, da bi z zmanjšanjem odpadkov ter manjšo porabo vode in energije čim manj obremenjevali okolje.
 • Smo spoštljivi do okolja, kar med drugim dokazuje tudi mednarodni certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001.
 • Sprejeta okoljska politika je politika vseh zaposlenih. V njej izražamo osnovna načela naše okoljevarstvene miselnosti. S pomočjo proaktivnega notranjega in zunanjega komuniciranja, ozaveščanja in usposabljanja razvijamo ekološko zavest vseh udeležencev v poslovnem procesu.
 • Skrb za okolje pomeni skrb za prihodnost. In zavest, da s svojim delovanjem aktivno sodelujemo pri varovanju okolja vodi podjetje Mlekarno Celeia k uporabi okolju prijazne embalaže. S prenovo blagovne znamke Zelene Doline smo poudariti svojo odgovornost do narave in naravnega, medtem ko kupci jogurtov Zelene Doline, polnjenih v lončke s kartonskim ovojem, z ločevanjem odpadkov, potrjujemo odgovoren odnos do varovanja okolja.

Lončki s kartonskim ovojem so okolju prijaznejši ker:

 • imajo manjšo težo od običajnih lončkov in je zaradi tega uporabljeno do 50 % manj plastike,
 • je zaradi manj uporabljene plastike okolje manj obremenjeno,
 • je kartonska etiketa, ki je ovita okoli lončka in predstavlja 50 % nosilnosti celotnega lončka, sestavljena iz približno 90 % recikliranega papirja,
 • je za okolje papir kot odpadek veliko manj obremenjujoč kot plastika,
 • je kartonska etiketa na lonček prilepljena samo na enem mestu, kar omogoča enostavno ločevanje odpadkov.
 • Ločite kartonsko etiketo in jo odložite med papir, ki je v primerjavi z ostalimi embalažnimi materiali enostavneje razgradljiv.
 • Lonček pred odlaganjem umijte, sploščite in odložite med plastiko.
 • Z doslednim in odgovornim ločevanjem odpadkov poskrbite za naravo.

Okolju prijazna embalaža naših jogurtov

Pomagajte nam ohraniti naravo!

Ločite kartonsko etiketo in jo odložite med papir, ki je v primerjavi z ostalimi embalažnimi materiali enostavneje razgradljiv.  Lonček pred odlaganjem umijte, sploščite in odložite med plastiko. Z doslednim in odgovornim ločevanjem odpadkov poskrbite za naravo.

Ekološke oznake

Danes je na tržišču mnogo izdelkov, ki so v okolju prijaznejši embalaži. To velja tudi za mlečne izdelke Zelene Doline. Kako ravnati z embalažo, razlagajo naslednji ekološki simboli:

IFS standard

Znak opozarja, da je potrebno embalažo zavreči na primerno mesto. Z vzpostavitvijo sistema za ravnanje z odpadno embalažo je primerno mesto ustrezni zabojnik oz. zbiralnica

IFS standard

Trikotnik je mednarodni simbol, ki pomeni, da izdelek lahko recikliramo. Praviloma je sredi trikotnika napisana številka, spodaj pa je kratica, ki označuje vrsto materiala.

Strnimo svoje znanje in zavedanje o pomenu varovanja okolja.

Narava nam bo hvaležna!