Sodelovanje s slovenskimi pridelovalci

Izdelki, proizvedeni v Mlekarni Celeia, v proizvodnem obratu v Arji vasi, so narejeni iz mleka, ki je odkupljeno na slovenskem geografskem območju. V svetu domačih zelenih dolin in planin, pridne podeželske roke skrbijo za razvoj podeželja in rast kmetij. Z ljubeznijo in s spoštovanjem do narave soustvarjajo razvoj slovenske mlečno predelovalne industrije in aktivno prispevajo h kvaliteti mlečnih izdelkov Zelene Doline

Dolgoletno sodelovanje z lokalnimi dobavitelji

Skozi leta je Mlekarna Celeia gradila in negovala odnose s svojimi dobavitelji. Le mleko najboljših in najbolj predanih lahko postane surovina za blagovno znamko Zelene Doline.

Največji dobavitelji 2017

V letu 2017 smo odkupili več kot 100 milijonov litrov slovenskega mleka. Med posameznimi proizvajalci mleka sta vodilna Harald in Nina Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu z 1.247.508 litri mleka, sledi kmetija Hedl iz Radelj ob Dravi z 890.431 litri mleka, na tretjem mestu po količini proizvedenega mleka pa sta Frančišek in Jožica Rotnik iz Šoštanja s 617.066 litri mleka.

prvi-trije-najvecji-proizvajalci-mlekaNajvečji dobavitelji mleka Mlekarni Celeia, z leve proti desni Frančišek Rotnik, Rajko Ternik, Harald Konečnik, Ida Simončič , 10. Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenije in Marjan Jakob, direktor Mlekarne Celeia.

Največji proizvajalec med kmetijskimi zadrugami je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga Slovenj Gradec, ki je v preteklem letu za Mlekarno Celeia proizvedla in prodala kar 26.990.542 litrov mleka. Na drugem mestu je Kmetijska zadruga Šaleška dolina s 14.229.907 litri mleka, na tretjem pa Kmetijska zadruga Šmarje s 13.275.163 litri mleka.

prve-tri-kmetijske-zadruge-2017 Prve tri kmetijske zadruge, z leve proti desni Andreja Tot vodja odkupa KZ Šaleška Dolina, Vinko But, direktor KZ Šmarje, Ida Simončič 10. Mlečna kraljica ZELENE DOLINE Slovenija, Marjan Jakob, direktor Mlekarne Celeia, Ani Gerold, vodja odkupa Koroška KGZ.

Največji dobavitelji 2016

V letu 2016 smo odkupili malo manj kot 100 milijonov litrov slovenskega mleka. Med posameznimi proizvajalci mleka sta vodilna Harald in Nina Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu z 1.160.462 litri mleka, sledi kmetija Hedl iz Radelj ob Dravi z 900.300 litri mleka, na tretjem mestu po količini proizvedenega mleka pa je Joško Špegelj z Mute s 645.603 litri mleka.

prvi-trije-najvecji-proizvajalci-mleka Največji dobavitelji Mlekarne Celeia v letu 2016 z leve proti desni, Harald in Nina Konečnik, Barbara Hedl in Rajko Ternik, Joško Špegl ter direktor Mlekarne Celeia Marjan Jakob.

Največji proizvajalec med kmetijskimi zadrugami je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki je v preteklem letu za Mlekarno Celeia proizvedla in prodala kar 27.094.182 litrov mleka. Na drugem mestu je Kmetijska zadruga Šaleška dolina s 13.806.073 litri mleka, na tretjem pa Kmetijska zadruga Šmarje s 13.069.485 litri mleka.

prve-tri-kmetijske-zadruge-2015 Prve tri kmetijske zadruge, z leve proti desni Stanko Javornik predsednik KZ Šmarje, Danica Ramšak direktorica Koroške KGZ, Andreja Tot vodja odkupa KZ Šaleška Dolina. Poleg sta še Marjan Jakob, direktor Mlekarne Celeia in bivša mlečna kraljica Urška Pevec.

Največji dobavitelji 2015

V letu 2015 smo v Mlekarni Celeia odkupili več kot 97 milijonov litrov mleka. Med posameznimi proizvajalci mleka sta vodilna Harald in Nina Konečnik iz Šentjanža pri Dravogradu z 1.129.806 litri mleka, sledi kmetija Hedl iz Radlje ob Dravi s 652.991 litri mleka, na tretjem mestu po količini proizvedenega mleka pa sta Frančišek in Jožica Rotnik iz Šoštanja s 545.540 litri mleka.

prvi-trije-najvecji-proizvajalci-mleka Prvi trije največji proizvajalci mleka z leve proti desni, kmetija Hedl, Konečnik Harald in Nina, Rotnik Frančišek in Jožica.

Največji proizvajalec med kmetijskimi zadrugami je Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga, ki je v minulem letu za Mlekarno Celeia proizvedla in prodala kar 26.211.081 litrov mleka. Na drugem mestu je Kmetijska zadruga Šaleška dolina s 13.104.317 litri mleka, na tretjem pa Kmetijska zadruga Šmarje z 12.742.888 litri mleka.

prve-tri-kmetijske-zadruge-2015 Prve tri kmetijske zadruge, z leve proti desni KZ Šaleška dolina Tot Andreja, KKGZ Slovenj Gradec Danica Ramšak, KZ Šmarje Andreja Nunčič.

Največji dobavitelji 2014

V letu 2014 smo v Mlekarni Celeia odkupili več kot 89,7 milijonov litrov mleka. Prvo mesto med posameznimi proizvajalci mleka si je z 1.090.160 litri prodanega mleka prislužil Harald Konečnik iz Šentjanža, sledi mu Peter Popič iz Podgorja s 536.800 litri mleka in na tretjem mestu Frančišek in Jožica Rotnik iz Šoštanja s 485.167 litri mleka.

Med kmetijskimi zadrugami je prvo mesto zasedla Koroška kmetijsko gozdarska zadruga, ki je v letu 2014 za Mlekarno Celeia proizvedla kar 24.085.089 litrov mleka. Na drugem mestu je Kmetijska zadruga Šmarje z 12.265.582 litri, na tretjem pa Kmetijska zadruga Šaleška dolina z 10.183.498 litri mleka z 10.183.498 litri mleka.

Največji dobavitelji Mlekarne Celeia 2014 Največji dobavitelji Mlekarne Celeia v letu 2014 z direktorjem Mlekarne Celeia, Jakobom Marjanom in 7. Mlečno kraljico, Natalijo Dečman.

Največji dobavitelji 2013

V letu 2013 smo v Mlekarni Celeia odkupili 89 milijonov litrov mleka. Prvo mesto med mlekarji si je z 972.777 litri prodanega mleka prislužil Harald Konečnik iz Šentjanža.

Največji dobavitelji Mlekarne Celeia 2014 Na fotografiji od leve proti desni: Andreja Jurhar, 6. Mlečna kraljica Zelene Doline, Konečnik Harald, Koroška KGZ, Rotnik Frančišek, KZ Šaleška dolina, Zlatar, Koroška KGZ in Jakob Marjan, direktor Mlekarne Celeia.

Med največjimi pridelovalci mleka, med kmetijskimi zadrugami, je prvo mesto zasedla Koroška kmetijsko gozdarska zadruga. Slednja je Mlekarni Celeia v lanskem letu prodala 24.712.691 litrov mleka.

Največji dobavitelji Mlekarne Celeia 2014 Na fotografiji od leve proti desni: Andreja Jurhar, 6. Mlečna kraljica Zelene Doline, Tot Andreja, KZ Šaleška dolina, Vinko But, KZ Šmarje, Ramšak Danica, Koroška KGZ in Jakob Marjan, direktor Mlekarne Celeia.

Največji dobavitelji 2012

V letu 2012 smo v Mlekarni Celeia odkupili rekordnih 93 milijonov litrov mleka. Prvo mesto med mlekarji si je z 899.083 litri prodanega mleka prislužil Harald Konečnik iz Šentjanža.

Največji dobavitelji Mlekarne Celeia 2014 Na fotografiji od leve proti desni: Alenka Ivanšek, vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia, Eva Keržič, 5. Mlečna kraljica Zelene Doline, Konečnik Harald, Koroška KGZ, Rotnik Frančišek, KZ Šaleška dolina, Močilnik Marko, Koroška KGZ in Jakob Marjan, direktor Mlekarne Celeia.

Med največjimi pridelovalci mleka, med kmetijskimi zadrugami, je prvo mesto zasedla Koroška kmetijsko gozdarska zadruga. Slednja je Mlekarni Celeia v lanskem letu prodala 25.766.611 litrov mleka.

Največji dobavitelji Mlekarne Celeia 2014 Na fotografiji od leve proti desni: Alenka Ivanšek, vodja nabave osnovne surovine v Mlekarni Celeia, Eva Keržič, 5. Mlečna kraljica Zelene Doline, Tot Andreja, KZ šaleška dolina, Jakob Marjan, direktor Mlekarne Celeia, Andreja Nunčič, KZ Šmarje in Ramšak Danica, Koroška KGZ.

Mlečna cesta

Več o naših pridelovalcih in izvoru našega dokazano boljšega mleka, lahko preberete na Mlečni cesti.

Slika Slika
Aplikacija